O nás

Poskytujeme služby v oblasti osobního a profesionálního rozvoje a vzdělávání. Naším cílem je nabídnout klientům individuální a týmový koučink, výcviky v koučování, poradenství v organizacích a další rozvojové programy, které jsou založeny na Gestalt přístupu. Naše služby se vyznačují důrazem na efektivitu a osobní přístup, který je založen na respektu, důvěře a tvůrčím učení. Dáváme přednost spíše neformální atmosféře, která poskytuje příležitost odložit sociální masky a role a být v kontaktu sami se sebou.

Náš tým

Mgr. Marcela Vacková, RNDr. Ladislav Dvořák, CSc., Mgr. Ester Neumanová

Mgr. Marcela Vacková, RNDr. Ladislav Dvořák, CSc., Mgr. Ester Neumanová

RNDr. Ladislav Dvořák, CSc.

Vystudoval MFF UK v Praze. Do roku 1991 pracoval v oblasti IT, poté opustil počítače a začal se věnovat lidem. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a dvouletý postgraduální výcvik v Gestalt přístupu. Také absolvoval a poté vedl výcvik Gestalt v organizacích.

Více než 10 let působí jako terapeut, konzultant a kouč. Souběžná práce v Institutu pro Gestalt terapii, kde jako trenér vedl výcvik psychoterapeutů, a práce ve firmách, kde pracoval jako konzultant a vedl řadu dlouhodobých manažerských tréninků, ho naučila vážit si koučovacího přístupu, který jedinečným a přitom velmi efektivním způsobem rozvíjí lidský potenciál. Poslední dobou většinu svých tréninků doplňuje následným koučinkem, který zajišťuje efektivní využití zkušeností v praxi. Rovněž se hodně věnuje individuálnímu koučinku top manažerů a CEO menších dynamických firem a podporuje je v jejich rozvoji. Vede také výcviky v koučování pro manažery a přednášel na toto téma také na konferencích IIE (2006): Koučink – vše, co vás zajímá a na Světovém setkání koučů v Praze (2007): Jak učit manažery efektivně koučovat.

Spolu s Ester Neumanovou již několik let vedou dvouletý výcvik Gestalt přístup v pracovním i osobním prostředí pro manažery, trenéry a pracovníky HR v Institutu pro gestalt terapii. Od roku 2004 je členem EAGT, od roku 2007 má certifikát GPO /Gestalt Practitioner in Organisations), v roce 2008 byl akreditován ČAKO jako profesionální kouč. Ve volném čase rád pobývá v přírodě nebo zabořený v knížkách. (Jeho pes by rád dodal, že i na procházkách s ním.)

Co pro mne znamená Gestalt?

Gestalt přístup pro mne znamená cestu – cestu, kterou jsem s velkou radostí a nadšením objevil před patnácti lety; umožňuje mi lépe procházet životem, více si uvědomovat, rozvinout svůj potenciál a prožívat větší radost. A o to bych se rád podělil i s dalšími lidmi, kteří hledají svou cestu životem.

Profesní CV (pdf)


Mgr. Ester Neumanová

Vystudovala pedagogiku a jednooborovou psychologii. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. Od roku 1998 se věnuje psychoterapii a jako trenérka se specializuje na vedení skupin a skupinový proces. Od roku 2000 do roku 2007 byla ředitelkou výcvikového institutu pro Gestalt terapii. V současnosti je senior trenérkou a koordinátorkou výcviku v Gestalt terapii.

Její další praxe se soustřeďuje na lektorskou práci se skupinami, které se zaměřují na Gestalt v pracovním prostředí. Má bohatou zkušenost s vedením kurzů komunikačních dovedností a se skupinami osobního rozvoje.

Ester je od roku 2000 členkou Evropské asociace pro Gestalt terapii (EAGT). Od roku 2010 je členkou akreditačního výboru EAGT. V roce 2004 byla organizátorkou Evropské konference Gestalt terapie, která se konala v Praze.

Ester je vdaná, má 2 syny. Ve volném čase ráda čte a věnuje se své zahradě.

O své profesi říká:
Ve své práci se snažím pomoci klientům vidět problém v širších souvislostech. Při práci s klienty se zaměřuji na přítomnost a ukotvení v tělesném a emočním prožívání. Jsem optimistka a věřím v potenciál svých klientů a jejich schopnost najít optimální řešení a východiska. Nedávám rady, podporuji klienty v nacházení vlastních zdrojů a kvalit.

Profesní CV (pdf)


Mgr. Marcela Vacková

Vystudovala právnickou fakultu. Lidé ji ale vždy zajímali více než zákony a vyhlášky, a proto dala přednost oblasti řízení lidských zdrojů a rozvoji zaměstnanců. 8 let působila na různých pracovních pozicích v mezinárodních společnostech. Z toho posledních 5 let se zaměřovala na oblast koučování a jeho využití v manažerské práci a v rozvoji zaměstnanců.

V roce 1999 absolvovala dvouletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a v návaznosti na to výcvik Gestalt v organizacích včetně Gestalt přístupu v koučování. V roce 2007 získala mezinárodní certifikát GPO (Gestalt Practitioner in Organisations). Ve stejném roce dokončila mezinárodní certifikovaný program v koučování „Umění a věda koučování ve 21. století“ pod vedením Marilyn Atkinson z kanadského institutu Erickson College.

Od ledna 2008 pracuje jako kouč, konzultantka a trenérka.

Ve volném čase ráda cestuje, pobývá s přáteli a utužuje zdraví bikram jógou a dobrým vínem.

Co pro mě znamená Gestalt?
Gestalt přístup mi pomalu, ale jistě mění život celých 12 let, co jsme se poprvé setkaly. Mění se mi způsob uvažování o sobě, jiných lidech a životě vůbec. Přináší mi radost a inspiraci se podílet na rozvoji, který i vás může vést k plnějšímu prožívání každého dne a tím i k větší spokojenosti, otevřenosti a odvaze žít v souladu se svými hodnotami a potřebami.

Profesní CV (pdf)


Proč s námi spolupracovat

  • jedinečná specializace na koučování, založeném na Gestalt přístupu
  • tým trenérů a koučů s relevantní odborností a zkušenostmi
  • vytvoření prostředí vhodného pro učení zážitkem, které přináší maximální efekt
  • využití poznatků získaných v koučování a procesu výcviku pro přímou aplikaci v praxi

Kdy Gestalt kouč pomůže

Stupeň úspěšnosti práce kouče je přímo úměrný motivaci koučovaných a potenciálu situace, v níž se nacházejí. S vysoce motivovanými koučovanými může dojít k velmi úspěšnému rozvoji, který si koučovaný a často ani jeho kouč na začátku nedovede představit. S nemotivovanými jedinci vede koučování k menšímu efektu.

↑ Nahoru