Kariérový koučink

Cílová skupina

Manažeři nebo budoucí manažeři ve firmách a jiných organizacích.

Základní situace 

Koučovaní (nebo jejich nadřízení) cítí potřebu intenzivnější rozvoje svých manažerských dovedností. Chtějí si uspořádat své priority, získat větší nadhled, najít způsob, jak dál efektivně rozvíjet svou pracovní kariéru a jak lépe pracovat se svými lidmi. Jedná se obvykle o střednědobý koučink zaměřený na rozvojové cíle, které se mohou v průběhu měnit a doplňovat, trvající obvykle 10 až 20 setkání.

Obvyklý průběh

Koučink trvá obvykle několik měsíců. Setkání bývají hodinová až dvouhodinová. Součástí kontraktu může být i stínování manažera (např. při vedení porad) a poskytnutí mu zpětné vazby; případně individuální vzdělávání v určité oblasti – např. vyjednávání, prezentace apod. Kariérový koučink je možné s určitým odstupem opakovat nebo doplnit koučováním zaměřeným na řešení konkrétních situací.

Koučovaní obvykle získají

  • hlubší poznání sebe sama
  • větší schopnost efektivně spolupracovat s kolegy a nadřízenými
  • posílení sebedůvěry
  • posílení dovedností vést lidi, rozvíjet jejich dovednosti a motivovat je
  • zvýšení motivace a spokojenosti
  • sladění pracovního a osobního života

Efektivitu koučování podporuje, když koučovaný:

  • přijímá odpovědnost za svůj vlastní rozvoj
  • je motivovaný a má vůli na sobě dlouhodobě pracovat
  • je ochotný zkoušet nové možnosti a rozvíjet své dovednosti

V případě zájmu nás kontaktujte (info@gestaltessence.cz nebo 603 516 325).

↑ Nahoru