Aktuální kurz:

Nový běh výcvikového programu Gestalt Essence otevíráme v říjnu 2019. Přihlášku do již třináctého běhu výcvikového programu  můžete zaslat prostřednictvím přihlašovacího formuláře. (máme poslední místo ve skupině). Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku – jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu – jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost. Výcviku Gestalt Essence byla v květnu 2013 udělena akreditace ČAKO. 

Pro absolventy Gestalt Essence otevíráme pokračující skupinu Creative Gestalt od listopadu 2019, v roce 2020 skupinu pro zájemce o výcvik v párovém koučinku.

 

 

 

 


 

Síla je v přítomnosti

O nás

Poskytujeme služby v oblasti osobního a profesionálního rozvoje a vzdělávání. Naším cílem je nabídnout klientům individuální a týmový koučink, výcviky v koučování, poradenství v organizacích a další rozvojové programy, které jsou založeny na Gestalt přístupu.

Více o nás

Reference

  • Ocenila jsem i proces samotného vstupního výběru frekventantů výcviku, který spočíval v osobním pohovoru a vyjádření motivace každého z nás pro účast ve výcviku.

    PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
  • Koučovací setkání s panem Ladislavem Dvořákem mi pomohly ujasnit si základní priority své práce a získat určitý nadhled.

    Marian Hanes, Ředitel Asistance Operation, Axa Assistance
  • Gestalt Essence jsem už doporučil některým svým přátelům a pokud vím, nejméně jeden na základě mého doporučení výcvik teď navštěvuje.

    doc. ing. Adam Herout, PHd.
Více referencí

Gestalt a koučink

Práce s Gestalt přístupem je založena na kontaktu já-ty, v němž se klienti učí vnímat sami sebe, svou aktuální situaci, výzvy a rozvíjet svůj potenciál.

Nabízíme 3 druhy koučinku: Business, kariérovýživotní.

Více o Gestalt a koučinku